Спеціальності ОС МАГІСТР для вступу на які потрібно здавати ЄВІ та Фаховий іспит (в університеті)

усі інші спеціальності

Для охочих вступати до магістратури на спеціальності ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка” (крім спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 “Інформаційні технології”, 29 «Міжнародні відносини» необхідно скласти такі вступні випробування:

  • 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
  • 2. Фаховий іспит (в університеті)
Спеціальності ОС магістраОсвітня програма
КодНазва
017Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
022Дизайн Дизайн
035.01Філологія. Українська мова та література Філологія. Українська мова та література
035.033Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
035.041Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійськаГерманська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова
101ЕкологіяЕкологія
131Прикладна механікаТехнології машинобудування
132МатеріалознавствоВідновлення та технічний сервіс автомобілів
133Галузеве машинобудуванняМашини та апарати легкої промисловості
133Галузеве машинобудуванняМашини та апарати харчових виробництв
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
161Хімічні технології та інженеріяХімічні технології та інженерія
172Електронні комунікації та радіотехнікаЕлектронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі
174Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка
182Технології легкої промисловостіКонструювання та технології швейних виробів
182Технології легкої промисловостіПроектування взуття та галантерейних виробів
231Соціальна роботаСоціальна робота. Соціальна педагогіка

При вступі на ОС Магістр на основі диплома магістра/спеціаліста за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб замість ЄВІ може використовуватись результат іспиту з іноземної мови в університеті. Програми для підготовки до іспиту розміщені за покликанням.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох блоків: іноземна мова і тест з навчальних компетентностей.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом МОНУ від 11 лютого 2022 року № 158.

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Фаховий іспит в університеті.

Завдання фахового іспиту розроблені відповідно Правил прийому. Програми фахового іспиту для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затверджені у Хмельницькому національному університеті. (https://pk.khmnu.edu.ua/programy-ispytiv-do-magistratury/)