Вступникам до магістратури (на базі дипломів Бакалавра / Спеціаліста / Магістра)

У Хмельницькому національному університеті навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної Вами освітньої програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Вступ у магістратуру можливий:

_______________

  • Для вступу на УСІ ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ необхідно скласти такі вступні випробування:  
    • 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
    • 2. Фаховий іспит (в університеті)

_______________

_______________

  • Для вступу до магістратури на основі уже здобутого ступеня вищої освіти МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) на усі спеціальності (крім спеціальностей яким надається особлива підтримка) необхідно скласти такі вступні випробування:

_______________

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Фаховий іспит (в університеті) – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.


Спеціальності та освітні програми

Презентація щодо особливостей вступу до магістратури

Основні дати

Максимальний обсяг держзамовлення за широким конкурсом

Вартість навчання / Реквізити для оплати

Вступні випробування

Розрахунок конкурсного балу

Рейтингові списки

Списки рекомендованих

Пільгові категорії

Перелік документів для зарахування

Правила поселення та проживання у гуртожитках

_____________________________________________________

Матеріали для підготовки до магістерських випробувань (ЄВІ/ЄФВВ) у 2023 році

Порядок реєстрації для проходження магістерських випробувань (ЄВІ/ЄФВВ)

Вимоги до мотиваційних листів

Графік проведення вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань