Вступникам до магістратури (на базі дипломів Бакалавра / Спеціаліста / Магістра)

У Хмельницькому національному університеті навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної Вами освітньої програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Для здобуття ступеня магістр у 2024 році зараховуються бали єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 років, єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2024 року /єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) 2024 року (для визначених Порядком прийому у 2024 року перелік спеціальностей) або фахового іспиту в університеті та мотиваційний лист.

Вступ у магістратуру можливий на основі диплома «БАКАЛАВР/МАГІСТР/СПЕЦІАЛІСТ»

спеціальності галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка (крім спеціальності 017), 05 “Соціальні та поведінкові науки», 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 «Міжнародні відносини»

усі інші спеціальності

_____________________________

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно

  • основний період з 7 травня по 29 травня 2024 року;
  • додатковий період з 17 червня по 21 червня 2024 року.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄДКІ – єдиний кваліфікаційний державний іспит для вступників на спеціальність 125 “Кібербезпека та захист інформації”, які складали у 2024 року.

Фаховий іспит (в університеті) – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. Реєстрація на фаховий іспит відбувається особисто вступником через електронний кабінет вступника.

Мотиваційний лист – викладена вступником інформація (відповідно до визначених ЗВО вимог до структури та змісту мотиваційного листа) про особисту зацікавленість у вступі на конкретну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні, власні сильні та слабкі сторони.

з 1 липня 2024 р. на порталі  https://vstup.edbo.gov.ua/ необхідно створити електронний кабінет вступника та в період з 1 серпня по 22 серпня подати електронні заяви на вступ (основні дати вступної кампанії).


Спеціальності та освітні програми

Порядок реєстрації для проходження магістерських випробувань (ЄВІ/ЄФВВ)

Матеріали для підготовки до магістерських випробувань (ЄВІ/ЄФВВ) у 2024 році

Основні дати

Максимальний обсяг держзамовлення за широким конкурсом

Вартість навчання / Реквізити для оплати

Вступні випробування

Перелік документів для зарахування

Правила поселення та проживання у гуртожитках

_____________________________________________________

Вимоги до мотиваційних листів

Графік проведення вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань