Випускникам коледжів та технікумів

У 2024 році для вступу на освітній ступінь бакалавра після завершення освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (в правилах прийому загальнено як НРК5) потрібні результати чотирьох предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року або трьох предметів НМТ 2022 або 2023 років, або результати ЗНО 2021 року (два предмети).

Для вступу у 2024 році на спеціальності: 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 191 Архітектура та містобудування окрім сертифікатів НМТ/ЗНО необхідно скласти творчий конкурс.

НМТ у 2024 році складається з української мови, математики та історії України (обов’язкові предмети) та або фізики, або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології, або географії чи української літератури (четвертий предмет за вибором вступника).

Зареєструватись для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2024 році можна основною сесією: з 14 березня до 11 квітня 2024 року та додатковою: з 10 травня по 15 травня 2024 р.  https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt . Детальніше про реєстрацію для проходження НМТ-2024.

ВАЖЛИВО! Конкурсний бал для вступу на основі НРК5 на місця державного замовлення не може бути менше ніж 130 балів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100 балів; для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини» за всіма джерелами фінансування – 150 балів.

При вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. (детальніше у розділі: Мотиваційний лист).

Цьогоріч вступникам на бакалаврат на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (НРК5) буде надана можливість за бажанням пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування і окрім бала НМТ, буде враховано бал ЄФВВ. Детальна інформація щодо переліку спеціальностей та реєстрації на випробування за посиланням.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄФВВ для вступу на бакалаврат здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

 1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
 • заповненої заяви-анкети  зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
 • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, або Інформаційної картки з результатами національного мультипредметного тесту 2022 року, або Сертифіката національного мультипредметного тесту 2023 чи 2024 року;
 • документа про здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра у 2024 році;
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань); 
 • нотаріально засвідченого перекладу документів українською мовою (у разі подання документів оформлених іноземною мовою).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні вступники мають указати населений пункт, у якому бажають пройти ЄФВВ і назву(-и) ЄФВВ (тест з аграрних науктесту з економіки та управління).

Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації. Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання. Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

 1. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії magistrkhnu@ukr.net скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів. Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.
 1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Починаючи з 1 липня Вам потрібно створити електронний кабінет вступника на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

У період з 19 липня по 31 липня 2024 року сформувати електронні заяви у своєму електронному кабінеті самостійно або звернувшись у центр подачі електронних заяв ХНУ https://pk.khmnu.edu.ua/centrez/ ).

Детальніше про терміни і ключові дати можна дізнатись за посиланням

Спеціальності та освітні програми

Основні дати

Вартість навчання / Реквізити для оплати

Вступні випробування

Перелік документів для зарахування

Правила поселення та проживання у гуртожитках