Вступні випробування до магістратури

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть:

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) або фаховий іспит в університеті.

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра, який проводиться Українським центром оцінювання якості освіти.

Фаховий іспит в університеті– форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. (Програми фахових іспитів в університеті)

Для підготовки до вступних випробувань варто ознайомитись з програмами завдань:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

  1. Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом МОНУ від 11 лютого 2022 року № 158. Посилання: (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf)

2. Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411. (https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини» (https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-programi-za-yakimi-ukladatimutsya-testi-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu)