Програми фахових іспитів в університеті

Програма вступного іспиту з англійської мови для вступу на навчання ОС “Магістр”

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступу на навчання ОС “Магістр”

Програми фахових іспитів до магістратури в університеті

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

035.01 Філологія. Українська мова та література

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

101 Екологія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування. Машини та апарати харчових виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

161 Хімічні технології та інженерія

172 Електронні комунікації та радіотехніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

182 Технології легкої промисловості. Конструювання та технології швейних виробів

231 Соціальна робота

Для спеціальностей галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка (крім спеціальності 017) програми фахових випробувань розміщені за покликанням та 05 “Соціальні та поведінкові науки», 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 081 “Право” програми фахових випробувань розміщені за покликанням.

Збірники тестових завдань