Програми фахових іспитів в університеті

Програма вступного іспиту з англійської мови для вступу на навчання ОС “Магістр”

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступу на навчання ОС “Магістр”

014.01 Середня освіта. Українська мова і література 

014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології

014.11 Середня освіта. Фізична культура

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

015.36 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

015.38 Професійна освіта. Транспорт

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

035.01 Філологія. Українська мова та література

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051 Економіка. Економіка і аналітика бізнесу

051 Економіка. Економічна кібернетика

051 Економіка. HR-інжиніринг у бізнес-економіці

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування. Машини та апарати харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування. Машини та апарати легкої промисловості

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

161 Хімічні технології та інженерія

172 Електронні комунікації та радіотехніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

182 Технології легкої промисловості. Конструювання та технології швейних виробів

182 Технології легкої промисловості. Проектування взуття та галантерейних виробів

231 Соціальна робота

242 Туризм і рекреація

292 Міжнародні економічні відносини

Збірники тестових завдань