Спеціальності ОС МАГІСТР, на які потрібно для вступу здавати ЄВІ та ЄФВВ

  • Для охочих вступати до магістратури на спеціальності 014 “Середня освіта”( за предметними спеціальності), 015 “Професійна освіта”(за спеціалізаціями), 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075«Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 121 “Програмна інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека та захист інформації”, 126 “Інформаційні системи та технології”, 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» необхідно скласти такі вступні випробування:
    • 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
    • 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Перелік спеціальностей та предметних фахових випробувань:

КодНазва спеціальностіЄдине фахове вступне випробування
014Середня освіта (за предметними спеціальностями)предметний тест з педагогіки та психології
015Професійна освіта (за спеціалізаціями)
051Економіка
(Економіка та аналітика бізнесу,
HR-інжиніринг у бізнес-економіці,
Економічна кібернетика)
предметний тест з економіки та міжнародної економіки
292Міжнародні економічні відносини
053Психологіяпредметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології
(на вибір вступника)
071Облік і оподаткуванняпредметний тест з обліку та фінансів
072Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073Менеджментпредметний тест з управління та адміністрування
075Маркетинг
076Підприємництво та торгівля
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїпредметний тест з політології та міжнародних відносин
121Інженерія програмного забезпеченняпредметний тест з інформаційних технологій
122Комп’ютерні науки
123Комп’ютерна інженерія
125Кібербезпека та захист інформації
126Інформаційні системи та технології
242Туризм і рекреаціяодин з предметних тестів на вибір вступника

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом МОНУ від 11 лютого 2022 року № 158.

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини»