Порядок реєстрації для проходження магістерських випробувань (ЄВІ/ЄФВВ)

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 8 до 31 травня включно.

Додаткова сесія реєстрації з 12 по 14 липня

Для реєстрації вступник може:

  • прийти особисто в приймальну комісію ХНУ (третій корпус, перший поверх) (перелік документів)

або

  • надіслати на електронну адресу magistrkhnu@ukr.net  скановані копії (фотокопії) в форматі jpg або png, розмір якого не більше 1 МБ

Перелік документів:

  • заява-анкета (для дистанційної реєстрації);
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідка, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які навчаються у вищих військових закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);
  • 1 (одна) фотокартка для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Приклад заповнення заяви-анкети

Для вступу в магістратуру основі диплома «БАКАЛАВР» у 2023 році необхідно скласти такі вступні випробування:

1.  Для вступу на будь-яку спеціальність єдиний вступний іспит (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

2. Для вступу на спеціальності галузей знань 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво та торгівля», 081 «Право», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Перелік населених пунктів, на території яких у 2023 р. буде створено пункти проведення магістерських випробувань

Інформаційний бюлетень учасника ЄВІ/ЄФВВ

3. Для вступу на інші спеціальності – фаховий іспит в університеті.

Адреса приймальної комісії ХНУ: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 3;  тел. (0382) 67-27-55, 067-122-68-60