Підсумки онлайн-зустрічі з вступниками до магістратури

24 квітня о 16:00 відбулась онлайн-зустріч з майбутніми вступниками в магістратуру. Під час зустрічі відповідальний секретар приймальної комісії університету ознайомив вступників з:

  • освітніми програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, які реалізуються в Хмельницькому національному університеті;
  • наявними траєкторіями вступу на освітні програми різних спеціальностей;
  • особливостями реєстрації для подальшого складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;
  • процедурою формування конкурсного балу;
  • хронологічними межами вступної кампанії 2024 року;
  • вимогами до написання мотиваційного листа.